Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 2019

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR
DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

11 MAI 2019

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București lansează invitația la sesiunea anuală de comunicări științifice rezervată studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Sunt așteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, traductologie din toate spațiile culturale studiate în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoțită de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

 • 21 aprilie 2019 – înscrierea prin formular (AICI);
 • 3 mai 2019 – confirmarea acceptării;
 • 1 septembrie 2019 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverință de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate în urma analizei comitetului științific vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universității din București.

Adresă de contact: scss@lls.unibuc.ro

Comitetul de organizare:

 • conf.dr. Roxana Utale
 • lect.dr. Simona Georgescu
 • lect.dr. Sabina Popârlan
 • lect.dr. Adriana Dănăilă
 • lect.dr. Teodora Boboc
 • lect.dr. Alexandra Ilina
 • asist.dr. Alis Zaharia

Comitetul ştiinţific:

 • prof.dr. Oana Sălișteanu
 • prof.dr. Luminiţa Munteanu
 • prof.dr. Mihaela Zaharia
 • prof.dr. Lidia Cotea
 • conf.dr. Gabriela Brozbă
 • lect.dr. Valentin Surdulescu
 • lect. dr. Dusica Ristin
 • lect.dr. Valentin Săndulescu

INFORMARE privitoare la situaţia burselor pentru studenţii-doctoranzi ai Universităţii din Bucureşti

 • bursele pe luna ianuarie au fost procesate, iar ordinele de plată au plecat către bănci în ziua de 06.03.2019;
 • în cadrul unei discuții cu prof. dr. Bogdan Murgescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din UB şi drd. Mihail-Petrişor Ivan, reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii, administraţia Universităţii prin doamna dir. gen. adj. Aida Alexandroaia a explicat cauzele întârzierii survenite și şi-a luat angajamentul de a depune eforturile necesare plăţii burselor pentru luna februarie 2019 până la finalul lunii martie 2019;
 • s-a convenit stabilirea unui mecanism comun de monitorizare a situaţiei plăţii burselor pentru studenții-doctoranzi, mecanism care va include comunicarea informațiilor referitoare la procesarea burselor la nivelul Universităţii şi transmiterea ordinelor de plată către bănci și a celor referitoare la plata efectivă a burselor către studenţii-doctoranzi; acest mecanism va fi asigurat de prof. prof. dr. Bogdan Murgescu, dir. gen. adj. Aida Alexandroaia şi drd. Mihail-Petrişor Ivan, și la care vor fi cooptați și reprezentanții studenților-doctoranzi în C.S.U.D.

Admitere ianuarie 2019 pentru cetăţeni non-UE

Sesiunea de admitere ianuarie 2019 pentru ceățenii non UE, pentru Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale se va desfăşura după următorul calendar:

 

 1. Înscrieri: marți, 22 ianuarie și miercuri, 23 ianuarie.
 2.  Proba scrisă : luni, 28 ianuarie, ora 15, Sala de Consiliu, Pitar Moș, orele 15-17.
 3.  Proba orală:  luni, 28 ianuarie, ora 15, Sala de Consiliu, Pitar Moș,  începând cu ora 17.
 4. Contestații: depunere 29 ianuarie
 5. Rezultate finale: 31 ianuarie

 

 

Comisii:

 

Comisie proba scrisă: prof. dr. emerit Mihaela Irimia, prof. dr. emerit Rodica Mihăilă,  prof.dr. habil. Ileana Mihăilă (președinte de comisie)

 

Comisie proba orală: prof.dr. Mădălina Nicolaescu, prof.dr. emerit Monica Bottez, prof.dr. habil. Ileana Mihăilă

 

Comisie de contestații: prof.dr. habil. Mihaela Zaharia, prof.dr.emerit LidiaVianu

Workshop Aplicații în statistică și R

Dragi colege si colegi,

Vă informăm că în perioada 24-26 ianuarie 2019 vom organiza un workshop cu tematica

 

Aplicații în statistică și R,

 

prin intermediul căruia vrem să venim în sprijinul tinerilor cercetători și al doctoranzilor din cadrul Universității din București care desfășoară activități de cercetare experimentală și de prelucrare a datelor în diverse domenii.

Prelegerile și discuțiile din cadrul workshopului se vor desfășura la Stațiunea Zoologică Sinaia a Universității din București, iar costurile de cazare și masă vor fi suportate de ICUB.

Menționăm, de asemenea, că locurile disponibile sunt limitate, acestea urmând a fi alocate în ordinea solicitărilor de înscriere trimise pe adresa de email a Alinei Tigău (alina.tigau@lls.unibuc.ro).

Aplicații în statistică și R este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de cursuri și workshopuri pe care ICUB își propune să le organizeze cu regularitate pe durata acestui an academic. Mai multe detalii privind programul cursurilor și temele abordate pot fi accesate aici:

http://icub.unibuc.ro/index.php/component/jevents/eventdetail/1127/49%7C50%7C51%7C52%7C63/introduction-to-r-and-statistics?Itemid=1

Toate cele bune,

Laurențiu Leuștean

Orar semestrul I, 2018-2019

Istoria instituţiilor literare şi culturale – prof. dr. Mihaela Irimia în datele de 18.10 (între orele 16:00 şi 18:00), 1.11 şi 15.11 între orele 16:00 şi 20:00, 3.11 între orele 12:00 şi 16:00 în Amifteatrul Odobescu după cursul de etică.

Strategii ale cercetării doctorale – prof. dr. Ileana Mihăile în datele 16.11, 23.11, 7.12, 14.12, 11.01.2018 şi 18.01.2018 între orele 18:00 şi 20:00.

Aspecte ale relaţiei dintre studiile literare şi studiile culturale: construcţii identitare, politici ale alterităţii şi fluxurile globalizării – prof. dr. Rodica Mihăilă în datele 23.10, 30.10, 6.11, 13.11 între orele 16:00 şi 19:00

Toate cursurile de mai sus vor avea loc în Sala de Consiliu a Facultăţii de Limbi Străine din strada Pitar Moş.

Cursul de etică se va desfășura după următorul program:
– în luna octombrie, în zilele – 13, 20, 27, între orele 10,00-16,00 (Amfiteatrul Odobescu – Facultatea de Litere)
– în luna noiembrie, ziua – 3, între orele 10,00 – 14,00 (Amfiteatrul Odobescu – Facultatea de Litere).