Featured

Orar semestrul II

Vlad Alexandrescu – Istorie intelectuală, cursurile se vor ţine în datele de 16, 23 şi 30 iunie şi 7 iulie între orele 10:00 şi 13:00 în Sala de Consiliu

Mădălina Nicolaescu – Teorii ale traducerii şi adaptării interculturale şi transmedia. Primul curs va avea loc în data de 24.04 la ora 18:00 în sala de consiliu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sediul din str. Pitar Moş. Al doilea se va ţine în data de 26.04 ora 16:00 în aceeaşi sală.

Antoaneta Olteanu – Identitate culturală şi imagologie – în fiecare marţi începând cu 20.02.2018 de la 18:00 la 20:00 în sala de consiliu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sediul din str. Pitar Moş

 

Advertisements

Apeluri contribuţii

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

19 MAI 2018

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, traductologie din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

5 mai 2018 – înscrierea prin formular (Formular de înscriere SCSS 2018);

10 mai 2018 – confirmarea acceptării;

1 septembrie 2018 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate în urma analizei comitetului ştiintific vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

conf.dr. Roxana Utale

lect.dr. Gabriela Bîlbîie

lect.dr. Vlad Cucu-Oancea

asist.dr. Teodora Boboc

asist.dr. Andreea Chiriţă

asist.drd. Maria Boghiu

asist.drd. Gabriela Myers

 

Comitetul ştiinţific:

prof.dr Ileana Mihăilă

prof.dr. Luminiţa Munteanu

prof.dr. Mihaela Zaharia

conf.dr. Oana Balaş

conf.dr. Theodor Georgescu

lect.dr. Ruxandra Lambru

lect.dr. Valentin Săndulescu

 

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

19 MAI 2018

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, traductologie din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

5 mai 2018 – înscrierea prin formular (AICI);

10 mai 2018 – confirmarea acceptării;

1 septembrie 2018 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate în urma analizei comitetului ştiintific vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

conf.dr. Roxana Utale

lect.dr. Gabriela Bîlbîie

lect.dr. Vlad Cucu-Oancea

asist.dr. Teodora Boboc

asist.dr. Andreea Chiriţă

asist.drd. Maria Boghiu

asist.drd. Gabriela Myers

 

Comitetul ştiinţific:

prof.dr Ileana Mihăilă

prof.dr. Luminiţa Munteanu

prof.dr. Mihaela Zaharia

conf.dr. Oana Balaş

conf.dr. Theodor Georgescu

lect.dr. Ruxandra Lambru

lect.dr. Valentin Săndulescu