Featured

Orar semestrul 1

Aspecte ale relaţiei dintre studiile literare şi studiile culturale: Construcţii identitare, politici  ale alterităţii şi fluxurile globalizării – prof. dr. Rodica Mihăilă; orele 16-19, sala de consiliu din clădirea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din strada Pitar Moş. Date: 10.10.2019; 16.10.2019; 30.10.2019; 06.11.2019

Istoria instituţiilor literare şi culturale – prof. dr. Mihaela Irimia; TBD

Strategii ale cercetării doctorale – prof. dr. Ileana Mihăilă: TBD

Etică academică: sâmbătă 2 noiembrie, orele 10-14 (C. Vică), – sâmbătă 9 noiembrie, orele 10-14 (C. Vică); sâmbătă 16 noiembrie, orele 9-15 (Ș. Firică)
Toate întâlnirile se vor desfășura în  Amfiteatrul Odobescu (Facultatea de Litere, parter).

Burse ATRIUM

Universitatea din Bucuresti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect.

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul ținta al proiectului este format din 66 de doctoranzi si 30 de cercetatori post-doctorali din cadrul instituțiilor partenere (UVT, UBB, UB), fiind un grup ținta mai mare decât cel minim prevazut, cu un procent de peste 10%.

  • Solicitant – 34 doctoranzi si 16 cercetatori post-doctorat
  • Partener 3 – 15 doctoranzi si 6 cercetatori post-doctorat
  • Partener  4 – 17 doctoranzi si 8 cercetatori post-doctorat

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
  • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt postdoctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
  • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională (cel puțin pentru atingerea valorii minime a indicatorului 4S116).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit in cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

  1. Beneficiile directe și obligațiile grupului țintă selectat în cadrul proiectului
  2. Metodologie si anexe – DRD
  3. Metodologie si anexe – CPD

Informațiile cu privire la etapa a II-a de selecție a grupului țintă pentru programul doctoral în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/.

Informațiile cu privire la rezultatele selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/etapa1.

Informațiile cu privire la persoanele înscrise pentru selecția grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/selectie.

De asemenea, vă anunțăm că interviul va avea loc pe 11 iulie 2019, sala Birou Președinte Senat- Bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, parter, sector 5, București, începând cu ora 09:00 pentru programul doctoral, respectiv 11:00, pentru programul postdoctoral.

Documente

Departamentul de Fonduri Structurale

Anexa 1- Calendarul orientativ

Anexa 2 – Cerere de inscriere

Anexa 3 -Fisa de inscriere

Anexa 4 -Scrisoare de intentie (model)

Anexa 5 -Declarație privind evitarea dublei finanțăriAnexa 6 -Declarație-tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal

Anexa 7 -Formularul de înregistrare individuală a participanților

Anexa 8 – Grila de evaluare a candidaților

Metodologie de selectie a grupului tinta doctoranzi

Apel pentru candidaturi la Programul de studii postdoctorale în domenii socio-umane al ISDS-UB

Școala Doctorală de Studii Interdisciplinare a Universității din București (ISDS-UB) primește candidaturi pentru primul său program anual de cercetări postdoctorale. Apelul este deschis absolvenților de doctorat ce au obținut titlul de doctor din 1 septembrie 2014 până în prezent.

Programul include 17 poziții de cercetători postdoctorali care vor beneficia de mentoratul profesorilor și cercetătorilor din ISDS-UB precum și de accesul la resursele instituționale de cercetare ale Universității din București, pentru o perioadă de 18 luni.

Dosarul de candidatură va include următoarele documente în format electronic, în limba română sau engleză:

– Curriculum Vitae

– Lista de publicații

– Copie (scanată) după cartea de identitate

– Copie (scanată) după diploma de doctor

– Titlul și prezentarea succintă a temei de cercetare propuse, într-un domeniu socio-uman (max. 150 de cuvinte) la care se adaugă descrierea rezultatelor de cercetare anticipate (publicații, prezentări la conferințe etc).

Persoanele interesate de una dintre cele 17 poziții sunt rugate să trimită materialele în format electronic până joi, 10 octombrie, ora 14:00, la adresa de mail: isds@unibuc.ro.

Rezultatele vor fi afișate luni, 14 octombrie 2019.

Mai multe detalii despre primul program de studii postdoctorale al Școlii Doctorale de Studii Interdisciplinare a Universității din București pot fi accesate aici.

Oferta de discipline pentru competentele transversale

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultății de Istorie, secretariat@istorie.unibuc.ro

Semestrul I, anul universitar 2019/2020

 

Metode de cercetare calitativă în științele comunicării (7 credite ECTS), prof.univ.dr. Camelia Beciu.

Număr ore:  36 ore

Cursul se va ține în zilele de luni, orele 17,00, începând din 7 Octombrie, sediul Facultății de Matematică, str. Academiei, nr.14, et.4, sala 416. Cursurile se desfășoară la sediul Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării, str. Academiei, nr.14, et.4.

 

Antropologia comunicării (7 credite ECTS), prof.univ.dr. Mihai  Coman.

Număr ore:  36 ore

Cursul se va ține în zilele de joi, orele 17,00, începând din 10 Octombrie, sediul Facultății de Matematică, str. Academiei, nr.14, et.4. Cursurile se desfășoară la sediul Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării sala 416, str. Academiei, nr.14, et.4.

 

Dreptul internațional, european și comparat al drepturilor omului / Droit international, européen et comparé des droits de l’homme (7 credite ECTS), în limba franceză,  prof.univ.dr. Corneliu-Liviu POPESCU.

Număr ore:  24 ore

Activitatea didactică la cursuri se desfăşoară sub formă de modul, cursurile fiind programate astfel: vineri, 11 oct., orele 12,00-20,00; sâmbătă, 12 oct., orele 08,00-16,00; duminică, 13 oct., orele 08,00-16,00,  la Sala de Consiliu a Facultății de Drept (Decanat). Forma de verificare: verificare prin evaluarea continuă a activităţii desfăşurate în timpul programului, cu mențiunea “admis / respins”; pentru mențiunea “admis”, prezenţa minimă este de 75% din activitățile didactice.

 

Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene / The Legal and Judicial System of the European Union, în limba engleză, (7 credite ECTS), prof.univ.dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU.

Număr ore:  24 ore

Activitatea didactică la cursuri se desfăşoară sub formă de modul, cursurile fiind programate astfel: vineri, 18 oct., orele 12,00-20,00; sâmbătă, 19 oct., orele 09,00-17,00; duminică, 20 oct., orele 09,00-17,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept (Decanat). Forma de verificare: verificare prin evaluarea continuă a activităţii desfăşurate în timpul programului, cu mențiunea “admis / respins”; pentru mențiunea “admis”, prezenţa minimă este de 75% din activitățile didactice.

 

Managementul și etica cercetării biologice (10 credite ECTS), Conf. dr. Elena Ionică (elena.ionica@g.unibuc.ro)

Număr ore: 42 ore

Cursul se va desfășura în zilele de miercuri, orele 16,00-19,00, Facultatea de Biologie, Sala de conferinte PCBE, Splaiul Independenței 91-95.

 

Prelucrări statistice și bioinformatice ale datelor experimentale (10 credite ECTS), Prof. dr. Dan Mihăilescu (d.f.mihailescu@gmail.com)

Număr ore: 56 ore

Cursul se va desfășura în zilele de marți, orele 16,00-20,00, facultatea de Biologie, Sala de conferinte PCBE, Splaiul Independenței 91-95

 

Realismul politic – ilustrat de literatură și film (8 credite ECTS), prof. dr. Romulus Brâncoveanu

Număr ore: 24 ore

Cursul se va desfășura în zilele de miercuri, orele16.00-18.00, Sala de Consiliu, Facultatea de Filosofie

 

Cultură antropologică (8 credite ECTS), prof. dr. Gheorghiță Geană

Număr ore: 24 ore

Cursul se va desfășura în zilele de joi, orele 18.00-20.00, Sala Doctorat, Facultatea de Filosofie

 

Antropocen (6 credite ECTS), prof.dr. Liviu Giosan, prof.dr. Nicoleta Ionac, prof.dr. Liliana Zaharia.

Număr ore: 24 ore

Orar disponibil la https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/orar-2/

Cursul se va desfășura în zilele de luni,orele 16,00-20,00, începând din 11 octombrie, la sediul Facultății de Geografie, Amf. G. Vâlsan

 

Metodologii cantitative și calitative spațiale în cercetarea mediului (6 credite ECTS), prof.dr. Iuliana Armaș, prof.dr. Ileana Stupariu, prof.dr. Cristi Ioja, Mihai Bogdan.

Număr ore:  36 ore

Orar disponibil la https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/orar-2/

 

Metodologia elaborării lucrărilor științifice (6 credite ECTS), prof.dr. Daniel Peptanatu, prof.dr. Alfred Vespremeanu Stroe, prof.dr. Floare Grecu.

Număr ore:  24 ore

Orar disponibil la https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/orar-2/

 

Comunicarea rezultatelor cercetării în public (6 credite ECTS), prof.dr. Ada Roseti, Bogdan Florea.

Număr ore:  42 ore

Orar disponibil la https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/orar-2/

 

Programe, proiecte și managementul proiectelor (5 credite ECTS), prof. dr. Paul Marinescu (coordonator), asist.dr.Ionuț Constantin

Număr ore: 24 ore

Cursul se va desfășura la Idea Perpetua Hub, Piața Unirii, Splaiul Unirii, nr.6, bl.3A, et.4, în zilele de vineri, 1,  8, 25, 22, 29 noiembrie și 6 decembrie, orele 16,00-20,00.

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultății de Istorie, secretariat@istorie.unibuc.ro

 

Institutions and Institutionalism (6 credite ECTS), prof.dr. Dragoș Aligică.

Număr ore: 32 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Conceptual approaches in scientific research (5 credite ECTS), prof.dr. Mihai Dima.

Număr ore de curs: 12 ore

Cursul se va desfășura în zilele de sâmbătă 16,23 și 30 noiembrie (orele 10,00-14,00).

Locația va fi anunțată ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

An introduction to computational methods with applications (5 credite ECTS), prof. dr. Liviu Marin

Număr ore: 12 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Elements of university teaching (5 credite ECTS), prof.dr. Heinz Bachmann.

Număr ore: 12 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Methodoloy of scientific studies (3 credite ECTS), lector dr. Radu-Daniel Pintilii.

Număr ore: 12 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Communication techniques (4 credite ECTS), actor Bogdan Florea

(bogdan.aerolf@yahoo.com)

Număr ore: 24 ore

Cursul se va desfășura la sala CAIMT, Amf. G. Vâlsan (demisolul Fac. de Matematică), în zilele de sâmbătă, 8 februarie ( 10,00-16,00) și 15 februarie (10,00-18,00), 18 și 25 ianuarie (10,00-16,00)

 

Observing social construction of knowledge through empirical data (5 credite ECTS), prof.dr. Cosima Rughiniș

Număr ore: 12 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Data analysis (6 credite ECTS), conf.dr. Gabriel Hâncean

Număr ore: 20 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Classification and learning algorithms (6 credite ECTS), prof.univ. Liviu Popescu Dinu

Număr ore: 20 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

 

Semestrul II, anul universitar 2019/2020

 

Philosophy of mind (5 credite ECTS), prof.dr. Mircea Dumitru

Număr ore: 20 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Cognitive science (5 credite ECTS), prof.dr. Ioana Podina

Număr ore: 20 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Linguistics and cognition (5 credite ECTS), prof.dr. Emil Ionescu

Număr ore: 20 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

 

Network analysis (5 credite ECTS), prof.dr. Gabriel Hâncean

Număr ore: 12 ore

Locația și orarul vor fi anunțate ulterior.

Înscrierile se fac la Secretariatul Interdisciplinary School of Doctoral Studies, isds@unibuc.ro

Admission l’École doctorale francophone en sciences sociales

Date-limite de réception des dossiers : le 31 octobre 2019

L’École doctorale francophone en sciences sociales de l’Université de Bucarest, composante du Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël), organise un concours d’admission ouvert aux doctorants francophones en sciences humaines et sociales, admis dans une école doctorale en première année de thèse (année académique 2019‒2020) à l’Université de Bucarest ou dans tout autre établissement membre de l’Agence universitaire de la Francophonie. Les candidats inscrits dans une université d’un autre pays que la Roumanie peuvent également postuler pour une bourse « Eugen Ionescu ». Ils seront assistés dans la confection du dossier par l’EDSS.

L’EDSS offre une formation intensive en sciences sociales de 30 crédits transférables reconnus, sur la base de conventions individuelles, par l’école doctorale d’origine du doctorant. La formation consiste dans des cours, séminaires, ateliers, écoles d’été, avec un accent particulier sur l’encadrement méthodologique individuel des doctorants. Les enseignants qui assurent cette formation proviennent des universités partenaires : l’École des hautes études en sciences sociales (Paris), l’Université Laval (Québec), l’Université Libre de Bruxelles, l’Université de Bordeaux, l’Université Pédagogique de Chișinău, la Nouvelle Université Bulgare de Sofia, aussi bien que de l’Université de Bucarest. Les activités se déroulent entre janvier et juin 2020. Par la participation à ce programme, les doctorants ont la possibilité de continuer leur thèse en cotutelle dans les universités du consortium et pas seulement.

Domaines éligibles :

• anthropologie

• droit

• histoire

• journalisme et sciences de la communication

• lettres

• sociologie

• sciences politiques

Le dossier de candidature sera composé de :

• un projet de recherche (5 à 7 pages, en français) ;

• une lettre de motivation (en français) ;

• le CV (parcours académique, éventuelles participations à des manifestations scientifiques, éventuelles publications) ;

• l’attestation d’inscription en première année de doctorat pour l’année 2019-2020.

Le dossier, en format word, .pdf ou .jpeg, sera envoyé à l’adresse edss@g.unibuc.ro avant le 31 octobre 2019.

Pour tout complément d’information, les candidats peuvent s’adresser à dragos.jipa@g.unibuc.ro.

 

Apel la candidaturi

Data-limită de primire a dosarelor: 31 octombrie 2019

Școala Doctorală Francofonă în Științe Sociale (EDSS), componentă a Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), organizează un concurs de admitere deschis tuturor doctoranzilor francofoni în științe sociale admiși în primul an de teză în anul universitar 2019-2020 la școlile doctorale ale Universității din București, precum și la alte universități membre ale Agenției universitare a Francofoniei. Candidații înscriși într-o universitate din altă țară pot candida pentru bursa „Eugen Ionescu”. EDSS îi va asista în realizarea dosarului.

EDSS oferă o formare intensivă în științe sociale în valoare de 30 de credite transferabile, gestionate, pe baza unor convenții individuale, de școlile doctorale de proveniență. Formarea constă în cursuri, seminare, tutorate, școli de vară, cu un accent deosebit pe îndrumarea metodologică individuală a doctoranzilor. Profesorii care asigură această formare provin din universitățile partenere: Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris), Université Laval (Québec), Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux, Universitatea Pedagogică din Chișinău, Noua Universitate Bulgară din  Sofia, precum și din Universitatea din București. Activitățile au loc în perioada ianuarie-iulie 2020. Prin participarea la acest program, doctoranzii au posibilitatea de a continua teza în regim de cotutelă în universitățile din consorțiu și nu numai.

Domenii eligibile:

• Antropologie

• Drept

• Istorie

• Jurnalism și științele comunicării

• Litere

• Sociologie

• Științe politice

Dosarul de candidatură va fi format din:

1. Proiect de cercetare (în limba franceză, 5-7 pagini);

2. Scrisoare de intenție (în limba franceză);

3. Curriculum Vitae care să conțină parcursul academic, eventuale participări la conferințe sau publicații;

4. Adeverința de admitere în anul I la doctorat pentru anul 2019-2020.

Dosarul va fi trimis în format Word, PDF sau JPG la adresa edss@g.unibuc.ro până la data de 31 octombrie 2019.

Pentru informații suplimentare, candidații pot scrie la adresa dragos.jipa@g.unibuc.ro.